Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Blogsmisc/arrow-dots-blackThe foodture is now

The foodture is now

Vrijdag 15 oktober 2021Afbeelding The foodture is now

Na zojuist voldaan thuisgekomen te zijn van de diëtistendagen, schrijf ik dit blog. Wat een inspiratievol event was het! The foodture is now!  

We staan op een belangrijk punt voor de toekomst van de diëtist. Ons vak is in beweging.  Leefstijl is hot, de zorgvraag groeit en iedereen denkt iets over voeding te weten.

In mijn eigen praktijk zie ik dat de vraag veranderd. Sommige mensen blijven bijvoorbeeld, ondanks de opgeheven COVID maatregelen, liever online onder begeleiding. Dit kost ze minder tijd. Kan deze manier van werken misschien tijd besparen in de toekomst? Of zijn groepsbehandelingen een toekomstbestendig en tijdbesparend model? De GLI groepen stromen tenslotte vol en groepsbehandeling lijkt daarmee steeds meer geaccepteerd te worden. Zijn dit de eerste kleine stappen om de groeiende zorgvraag aan te kunnen?

Bij de sessies en diëtisten die ik gesproken heb tijdens de diëtistendagen kwam ook duidelijk naar voren dat wij unieke kennis en vaardigheden hebben om evidence based maatwerk te leveren. Welke andere professional kan dat? Op voedingsgebied kan ik geen passend voorbeeld vinden. Wij weten als diëtisten heel goed waar wij uniek in zijn. Maar hoe krijgen we dit nu eens écht duidelijk bij iedereen om ons heen? Hoe gaan we ons onderscheiden in het toekomstige zorglandschap? En hoe ziet dat landschap er straks uit? Spreken we over 10 jaar eigenlijk nog wel over zorg?  Of werken we dan in de ‘volksgezondheid’, ‘gezondheids-branche, ‘gezondheids- industrie’ of ‘gezondheids…’ ?

Het visietraject brengt hierin kansen. Het traject wat wij doorlopen met het nadenken over mogelijke scenario’s over de toekomst roept veel onduidelijkheden, onzekerheden en vragen op. Het leeft bij ons allemaal! Zelf ben ik door dit traject beter gaan beseffen hoe kwetsbaar we zijn zonder goede positionering. Als ondernemer besef ik dat de aanpak voor mijn praktijk in de toekomst anders moet. Het begint met de appel, hahaha, zeg ik niet al jaren dat die uit mijn logo moet?

Maar ook vragen als: Is het slim om een online programma te maken voor mijn cliënten? Moet ik kritischer kijken naar wat  ik kan uitbesteden zodat ik meer tijd heb voor werk wat alleen een diëtist kan doen? In mijn vorige column had ik het over Kubler-Ross. Waar noodzaak is, zijn mensen heel flexibel om veranderprocessen versneld te doorlopen. Ook hier herken ik hem weer bij mezelf. Ik ben, mede door dit proces, versneld aan het veranderen. En, dat is goed! Wij moeten mee in het veranderproces wat gaande is in het zorglandschap.

We moeten denken in kansen! Het begint met een goede visie en mee laveren met wat de toekomst ons gaat brengen. Daar zijn wij tenslotte juist heel goed in. Dit doen we dagelijks bij onze patiënten: we leveren maatwerk en schaven dit bij als de situatie er om vraagt.

Wat een stip op de horizon bepalen wel niet losmaakt!

Wat zullen we over 5 jaar bij de bij de opening van de diëtistendagen te zien krijgen? Foodture Transformation ? En over 10 jaar? Iets als Food in Public health now!? Foodtures in Health industry!? Ik ben benieuwd!