Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Blogsmisc/arrow-dots-blackSamen blijven optrekken

Samen blijven optrekken

Maandag 4 juli 2022Afbeelding Samen blijven optrekken

Afgelopen vrijdag 1 juli was ik drie jaar in dienst bij de NVD. Daar wil ik graag bij stilstaan. We zijn als NVD team en bestuur de afgelopen jaren het pad van de verandering opgegaan. Een heldere positionering en een stevige profilering, meer waardering en een betere betaling.  Op alle onderwerpen hebben we een bijdrage kunnen doen. Dat had niet gekund zonder jullie inbreng en speciale dank voor al die leden die zitting hebben in regiobesturen, commissies en netwerken.

In een tijd waarin de zorg fors in verandering is en ook nog eens Corona er bij kwam, is dat niet vanzelfsprekend. Maar koersvast biedt houvast en door de nieuwe visie die jullie zelf hebben gemaakt en geschreven kunnen we snelheid maken. Dat dit niet altijd een rechte weg is calculeren we in.

De toekomst  van diëtetiek gaat over een aantal thema’s: over multidisciplinair samenwerken bijvoorbeeld. De diëtist is hier bekwaam in, maar het gaat om veel extra investeringen vragen. De toekomst vraagt ook om steeds meer dat doen en het aantoonbaar maken waar je echt goed in bent en het werken met digitale hulpmiddelen zal alleen maar toenemen. Meer dan ooit is het belangrijk om samen te blijven optrekken. Als we naar buiten toe allemaal hetzelfde uitstralen kan niemand meer om ons heen.

Ik vind het een voorrecht om met jullie te mogen samenwerken. Elke dag zijn jullie bezig om Nederland gezonder of beter te maken of dat nu in of buiten de zorg is, want voeding is de basis, zonder gaat het niet. Daarbij hebben jullie vaak oog voor mensen die kwetsbaar zijn. Daar heb ik diep respect voor.

Heel veel dank voor het vertrouwen dat ik de afgelopen jaren van jullie heb gekregen. Schroom niet om aan te blijven geven waar je vindt dat het anders moet. Feedback is het ontbijt van kampioenen.

Ik wens jullie een mooie zomer toe.

Bianca Rootsaert, directeur