Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Blogsmisc/arrow-dots-blackEensgezindheid belangrijker dan ooit

Eensgezindheid belangrijker dan ooit

Maandag 17 oktober 2022Afbeelding Eensgezindheid belangrijker dan ooit

Hij leunde achterover, kruiste z’n armen over elkaar en zei: ‘Wij hebben geen last van versnippering binnen beroepsgroepen, dat begrijp je natuurlijk ook wel’. Het was in een kantoor van een zorgverzekeraar en het was één van de eerste ontmoetingen toen ik drie jaar geleden bij de NVD begon. Helemaal onbekend was ik niet met dit fenomeen. Toen ik bij de Journalistenvakbond NVJ werkte, werd iedere nieuwe afsplitsing van weer een nieuwe journalistencoöperatie, -vereniging of -groep met het nodige leedvermaak gadegeslagen door de werkgevers met wie we, in sweatrooms, elk jaar over de CAO onderhandelden.

Langetermijndenken

Onszelf verenigen zit Nederlanders in het bloed. We doen het veel en vaak en we houden ervan, zeker in vergelijking met andere landen. Het is een van de pijlers van onze samenleving. In de vereniging regelen we het met elkaar en staan we samen sterk. In het bedrijfsleven werkt dat goed: concurrentie en veelvormigheid (houdt de boel lekker scherp). Bij het verenigen om belangen te behartigen werkt het ook prima, op de korte termijn tenminste. Het geeft veel energie het anders en beter te willen doen. Maar op de langere termijn werkt het juist vertraging en versnippering in de hand. Optimale belangenbehartiging vraagt om met zoveel mogelijk mensen dezelfde kant op te gaan en daarbij oog en oor te hebben voor deelbelangen. Met een visie, een stip op de horizon, een routekaart op zak en waardevolle ontmoetingen en gesprekken onderweg, is het goed reizen. En je komt op je bestemming aan.

Effectiviteit zorg aantoonbaar maken

In de diëtetiek zijn er veel verschillende groepen, gebaseerd op kennisvelden, onderdelen van het vak of werkvelden. De komende jaren is de uitdaging in de diëtetiek om te verbinden. Want buiten waait het hard en tijd is schaars. In de zorg wordt alles flink door elkaar geschud en in het leefstijl- en preventiedomein staan ook veranderingen op stapel. De laatste jaren was dat een energiek plein vol innovatie en experiment. Maar nu moet er concreet resultaat geboekt worden: het zorgbudget is schaars. En als er geen effect of duidelijk doel vanuit de zorg wordt bereikt, is er daar geen bestaansrecht.

Kwaliteitsstandaarden voor apps

Natuurlijk is gezonde voeding belangrijker dan ooit. Maar ook daar is het belangrijk om niet de versnippering in te gaan langs de N-is1-lijn. Mensen zijn gebaat bij meer eenduidige informatie en niet om de ene hype na de andere in te draaien. Niet voor niets manifesteert de Gezondheidsraad zich steeds uitdrukkelijker als het gaat om voeding en gezondheid. Het Voedingscentrum bouwt verder aan bruikbare informatie. Diëtisten spelen bij het overbrengen van betrouwbare informatie een belangrijke intermediaire rol. De kans is groot dat we een recessie ingaan. Mensen en bedrijven zullen minder snel zelf de portemonnee trekken voor een uit eigen zak betaald voedingsadvies.

Foodapps zullen deels die rol gaan overnemen, maar of het werkt en klopt zie je niet aan de buitenkant. Als NVD pleiten we daarom voor kwaliteitsstandaarden voor voedings- en gezondheidsapps.

Verbinden en belangen behartigen

De komende tijd willen we als NVD ons inzetten om te verbinden, de belangen van de diëtist te behartigen (van iedereen die zich diëtist mag noemen) en om samenwerking op te zoeken. Want alleen op die manier kunnen we het vak nog steviger positioneren en de diëtist nog beter profileren dwars door de storm. Van samen wordt echt iedereen beter. Voor de zorgverzekeraar zal het misschien een beetje wennen zijn al die eensgezindheid.

Bianca Rootsaert, directeur NVD