Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Blogsmisc/arrow-dots-black… akkoorden in de zorg
Afgelopen zaterdag regende het ...

… akkoorden in de zorg

Dinsdag 21 maart 2023Afbeelding … akkoorden in de zorg

Akkoorden dan. Want onder een stralend blauwe lucht fietste ik naar mijn extra repetitie. Met ons popkoor werken we toe naar een optreden in juni en het blijft een uitdaging om ruim 50 zangers en zangeressen allemaal de juiste toon op het juist moment te laten pakken. Oefening baart gelukkig kunst en met een goede dirigent kom je er wel. Sommige bassen en tenoren een toontje lager, de alten gelijkgestemd, de sopranen de boventoon en dan heb je met zijn allen uiteindelijk het goede akkoord te pakken.

Gisteren hetzelfde liedje: het regende weer akkoorden. Maar nu akkoorden in de zorg, in de stukken die ik doornam ter voorbereiding op de ALV van 18 april. Gelukkig mogen we als diëtisten, dankzij een goede lobby van de NVD, ook onze stem laten horen aan allerlei belangrijke overlegtafels. Als bestuur hebben we de eer om mee te mogen schrijven aan de partituren, Bianca is de dirigent en het koor, samengesteld uit medewerkers van het bureau en veel van onze leden, zingt het liedje van verlangen. Verlangen naar een wereld waarin we onze kennis van voeding en leefstijl, in relatie tot ziekte en gezondheid maximaal kunnen inzetten, preventie de boventoon voert en het samenspel tussen alle betrokken partijen optimaal is.  

We zijn er nog lang niet, maar we werken er hard aan. Samen met jullie! En dat “SAMEN” is het toverwoord, ook in het thema van de aankomende ALV “Better together”. Komt allen tezamen op 18 april! Laat jij ook je stem, bij voorkeur met een mooi kleurende toon, horen? Dan kunnen we als NVD ons goede werk voortzetten. Het zal de laatste ALV zijn die ik als bestuursvoorzitter mag leiden. Ik hoop op een mooi slotakkoord!

Auteurs

Afbeelding voor Ira van der Plas

Ira van der Plas

Volledige biografie