Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Blogsmisc/arrow-dots-blackAfstuderen anno 2020

Afstuderen anno 2020

Maandag 20 juli 2020Afbeelding Afstuderen anno 2020

Na de persconferentie waarin bekend werd dat ook hogescholen moesten sluiten, gingen docenten van Voeding & Diëtetiek aan De Haagse Hogeschool direct over op het geven van online onderwijs. Om studenten zo min mogelijk vertraging op te laten lopen werden alle zeilen bijgezet.

Dit afgelopen half jaar begeleidde ik onder andere groepen studenten in het vierde studiejaar bij een paramedische stage of een afstudeeropdracht. De groepen waren net goed opgestart, zo waren de stagiaires gewend aan het ziekenhuis en de afstudeervoorstellen goedgekeurd. De dag na sluiting van de hogeschool heb ik alle studenten telefonisch benaderd en geïnventariseerd of er gevolgen waren voor de stage/afstudeeropdracht. In eerste instantie leken de werkzaamheden binnen de ziekenhuizen onveranderd, maar na enkele dagen ontving ik steeds meer telefoontjes. Studenten en diëtisten waren ongerust over hoe studenten het eindniveau konden behalen met de toenemende maatregelen.

Stage

De stagiaires in de ziekenhuizen moesten (deels) vanuit huis werken, waardoor zij geen patiënten meer mochten zien. Door de creativiteit en de proactieve houding van onze studenten en de flexibiliteit vanuit het werkveld zijn er veel mogelijkheden ontstaan om aan de beroepscompetenties te kunnen werken. Voorbeelden van vervangende stageopdrachten waren: consulten voeren door (video-)bellen, voorlichtingsbijeenkomsten organiseren via Zoom, complexe simulatiepatiënten uitwerken en onderzoeken welke rol de diëtist kan spelen binnen de behandeling van Corona. De online terugkomdagen georganiseerd door de opleiding via Microsoft Teams hebben hierbij geholpen, doordat studenten elkaar konden inspireren. Het was een onverwachte en nieuwe situatie, maar een bijzondere en leerzame periode voor alle partijen.

Afstuderen

De afstudeerders waren bij de start van de beperkende maatregelen enthousiast bezig met het verzamelen van data voor de afstudeeropdrachten. Ik heb in deze periode veel contact gehad met de studenten en het werkveld over het herschrijven van de onderzoeksplannen. Het doel was hierbij om niet te veel af te wijken van de oorspronkelijke vraagstelling en een kwalitatief goed onderzoek neer te zetten. Het was een intensieve periode, die van alle partijen extra inzet en flexibiliteit vroeg.
Voorbeelden van veranderingen aan het onderzoeksvoorstel waren: telefonische interviews afnemen, beschrijvende statistiek in plaats van toetsende statistiek toepassen en kwalitatief in plaats van kwantitatief onderzoek opzetten

Toetsing

Na het behalen van de afstudeeropdracht konden de studenten het eindgesprek online doen, via Microsoft Teams. Deze gesprekken zijn over het algemeen positief ervaren door studenten, de commissie van toezicht (diëtisten uit eerste- en tweedelijnszorg) en docenten. Ook hiervoor gold: wat aanpassingen en even wennen, maar met wat oefeningen komen we er. Ondanks de aanpassingen aan de stages en afstudeeropdrachten is de kwaliteit van het vierde studiejaar gewaarborgd en hierdoor is het beoogde eindniveau door de studenten behaald.

Volgend studiejaar

Wij zijn ontzettend trots op de studenten die dit studiejaar zijn afgestudeerd of nog gaan afstuderen. Daarnaast willen wij het werkveld enorm bedanken voor de samenwerking, ook diëtisten die extra stageplaatsen hebben aangeboden aan studenten die moesten stoppen bij de huidige stageplaats. Ook voor het komende studiejaar zijn wij nog op zoek naar praktijkplekken. Wil  je een opdracht of een stageplaats (fulltime of parttime) aanbieden, neem dan gerust contact op met het stagebureau (stagebureau-vd@hhs.nl). Bij twijfels over beperkingen vanwege Corona-maatregelen denken we graag met u mee. Voor nu wensen wij vanuit De Haagse Hogeschool iedereen een fijne zomervakantie!

Auteurs

Afbeelding voor Cathalijne de Klerk

Cathalijne de Klerk

Volledige biografie