Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Artikelenmisc/arrow-dots-blackWebinar: revalidatie en herstel na COVID-19
Voeding en beweging & de juiste zorg op de juiste plek

Webinar: revalidatie en herstel na COVID-19

Woensdag 24 juni 2020Afbeelding Webinar: revalidatie en herstel na COVID-19

OP 23 juni 2020 organiseerden de NVD Academy en KNGF samen met Nutricia en FrieslandCampina het webinar ‘Revalidatie en herstel na COVID-19’. De nadruk lag op voeding en beweging en de juiste zorg op de juiste plek.

Ruim 1000 deelnemers volgden deze webinar. De helft van de deelnemers was diëtist, 36% was fysiotherapeut en de rest van het publiek bestond uit oefentherapeuten, onderzoekers, artsen, POH-ers, verpleegkundigen, en studenten.

Accreditatie

In de week na de webinar wordt er een certificaat gestuurd naar alle deelnemers die te gebruiken is voor de aanvraag van accreditatiepunten. Voor NVD leden ADAP is accreditatie voor 1,5 punt toegekend (ID 402294). Deze is te behalen door na het bekijken van alle video’s toetsvragen in te vullen. Andere zorgverleners kunnen ook deze toetsvragen invullen en ontvangen dan bij een voldoende score het certificaat.

Inhoud van het webinar

In maart, toen Nederland in gedeeltelijke lockdown ging en de ziekenhuisopnames dag na dag toenamen, zijn er door verschillende beroepsverenigingen practise based handleidingen geschreven voor de zorg voor deze nieuwe patiëntengroep. Nu we in rustiger vaarwater lijken te komen is het een goed moment om terug te kijken wat we tot dusver hebben geleerd van deze pandemie en hoe de zorg voor deze patiëntengroep met de nadruk op voeding en beweging nu verloopt in de verschillende zorgsectoren. Zijn alle herstellende patiënten in beeld en sluit de zorg door verschillende zorgverleners goed op elkaar aan? Wat komt er kijken bij de begeleiding van deze patiënten in de thuissituatie of revalidatiecentrum?

Het webinar bestaat uit een plenair gedeelte en  twee break-out rondes, afgesloten met een plenaire Q&A waarin vragen van de deelnemers worden beantwoord. Bekijk hier de video van het totale plenaire gedeelte. De video’s van de afzonderlijke presentaties zijn hieronder te bekijken.

Plenair

  • De rol van voeding en beweging bij herstel – prof. dr. ir. Peter Weijs

  • Lange termijn gevolgen van een IC-opname: Het Post-Intensive Care Syndroom (PICS) – dr. Daniëla Dettling-Ihnenfeldt

Break-out sessie 1

  • Covid-19 revalidatie: een uitdagende rol voor de diëtist – Manon Kuijpers Msc

  • “Practice what you pREACH” : resultaten & aanbevelingen vanuit het REACH-project – Mel Major-Helsloot

De vragen na sessie 1

Break-out sessie 2

  • Post-COVID patiënten verwijs je door naar de diëtist! Annemieke van Ginkel-Res

  • De rol van fysiotherapie bij longproblematiek en herstel – Ellen Toet

De vragen na sessie 2

Plenaire Q&A sessie met het sprekerspanel

Over de sprekers

Prof.dr.ir. Peter Weijs

Hoogleraar voeding en beweging Amsterdam UMC en lector voeding en beweging HvA.

De rol van voeding en beweging bij herstel.

Als je ziek bent, ben je minder fysiek actief en heb je minder eetlust. Dit heeft dramatische gevolgen voor je voedingstoestand. Voor je herstel na ziekte is het essentieel om voldoende eiwit te gebruiken en weer in beweging te komen. Spieren wil je hiermee zoveel mogelijk behouden en gebruiken. Juist het samenspel van beweging en voeding is een krachtige combinatie voor herstel.

Prof.dr.ir. Peter J.M. Weijs is hoogleraar Voeding en Beweging met bijzondere aandacht voor Eiwit bij het Amsterdam UMC en lector Voeding en Beweging bij de Hogeschool van Amsterdam. Hij studeerde Voeding aan de Wageningen Universiteit, bracht een deel van zijn promotie door bij University of Texas Medical Branch, en een postdoc bij het Rowett Research Institute in Aberdeen. Sinds 1994 is hij in verschillende posities werkzaam bij de opleiding Voeding en Diëtetiek van de Hogeschool van Amsterdam en vanaf 2004 bij de afdeling Diëtetiek van het Amsterdam UMC.

Dr. Daniëla Dettling-Ihnenfeldt

Fysiotherapeut / PhD Amsterdam UMC en assistent-projectleider REACH

Lange termijn gevolgen van een IC-opname: Het Post-Intensive Care Syndroom (PICS)

De behandelmogelijkheden voor ernstig zieke patiënten verbeteren steeds verder waardoor ook steeds meer mensen een periode van levensbedreigende ziekte op de Intensive Care (IC) overleven. De keerzijde is dat een grote groep patiënten van de IC wordt ontslagen met lichamelijke, psychische en cognitieve klachten, die nog tot jaren na ziekenhuisontslag kunnen aanhouden en vaak los staan van de oorspronkelijke ziekte waarvoor de patiënt op de IC werd opgenomen. Tijdens deze presentatie zal er kort uitleg gegeven worden over het ontstaansmechanisme van PICS, worden de verschillende symptomen nader beschreven en wordt besproken wat professionals voor mensen met PICS kunnen betekenen.

Dr. Daniëla Dettling-Ihnenfeldt is fysiotherapeut en onderzoeker bij de afdeling Revalidatiegeneeskunde van de Amsterdam Universitair Medische Centra, locatie AMC.  Als fysiotherapeut heeft ze meer dan 20 jaar ervaring in de klinische zorg op de Intensive Care (IC) en is ze actief betrokken bij de nazorg voor IC-patiënten. In 2017 voltooide ze haar proefschrift getiteld ‘The Post-Intensive Care Syndrome (PICS): impact of ICU-stay on function and implications for rehabilitation care’. Sinds 2 jaar is zij assistent-projectleider van het REACH-project.

Manon Kuijpers Msc

Diëtist bij Heliomare

Covid-19 revalidatie: een uitdagende rol voor de diëtist.

In deze break-out sessie wordt de voedingszorg voor Covid-19 patiënten in revalidatiecentrum Heliomare als onderdeel van de multidisciplinaire behandeling besproken. Vanaf de opstart van de Covid-19 revalidatie in Heliomare is de afdeling diëtetiek betrokken. Deze multidisciplinaire aanpak is vereist omdat Covid-19 patiënten niet alleen een achteruitgang in conditie en spiermassa en andere fysieke problematiek ervaren, maar ook de angsten en onzekerheden die gepaard gaan met de IC-ervaring. De impact van de ziekenhuisopname en het huidig functioneren hebben invloed op het voedingsgedrag en de voedingsinname van de revalidant.

Manon Kuijpers diëtist en gezondheidswetenschapper. Ik heb Gezondheidswetenschappen gestudeerd aan de Vrije Universiteit en vervolgens de opleiding Voeding en Diëtetiek afgerond (2011). In augustus 2011 ben ik gestart als diëtist in revalidatiecentrum Heliomare. Tussen 2012 en 2014 heb ik tevens ervaring op gedaan als diëtist in een verpleeghuis, waarbij ik naast de patiëntenzorg onderzoek heb gedaan naar de voedingsstatus van revalidanten in het verpleeghuis. In Heliomare behandel ik voornamelijk patiënten met CVA, niet-aangeboren hersenletsel en spierziekten. 

Mel Major-Helsloot

Promovendus HvA en Amsterdam UMC en docent Fysiotherapie HvA

“Practice what you pREACH” : resultaten & aanbevelingen vanuit het REACH-project

Deze presentatie gaat in op het interdisciplinaire revalidatieprogramma zoals dat binnen het REACH (REhabilitation After Critical illness and Hospital discharge) is opgezet en sinds begin 2019 wordt aangeboden in de regio’s Amsterdam-Amstelland, Flevoland en ’t Gooi.

Het programma wordt kort inhoudelijk geïntroduceerd waarna de (voorlopige) resultaten van de studie worden gepresenteerd op het gebied van: fysieke uitkomstmaten, ervaren gezondheid, verwijzingen naar en samenwerking met diëtetiek en ergotherapie.

De REACH resultaten worden naast het recent gepubliceerde KNGF standpunt 2.0 gelegd en beiden vormen de fundering voor aanbevelingen voor post-IC/COVIDrevalidatie in de klinische praktijk en toekomstige onderzoeksprojecten.

Mel Major-Helsloot is PhD-candidate op het gebied van revalidatie na een IC-opname, bij de afdeling revalidatiegeneeskunde van het Amsterdam UMC en de opleiding Fysiotherapie van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en als onderzoeker betrokken bij het REACH-project. Ze is fysiotherapeut en docent bij de European School of Physiotherapy van de HvA.

Annemieke van Ginkel-Res

Directeur van Diëtheek Nederland

Post-COVID patiënten verwijs je door naar de diëtist!

Steeds meer ex COVID-19 patiënten gaan vanuit het ziekenhuis naar huis. Deze mensen zijn sterk verzwakt en voor herstel is goede voeding onontbeerlijk! Diëtheek heeft door en voor haar diëtisten, in samenwerking met voedingswetenschappers, de behandelrichtlijn: ‘Voeding bij herstel na COVID-19’ opgesteld.  In deze presentatie wordt ingegaan op het belang van optimale voeding in de herstel fase van COVID-19, het behandelpad en de noodzaak om vanuit een multidisciplinair team de zorg voor de patiënt in de thuissituatie op te pakken. Ruim 11.500 patiënten met COVID-19 zijn opgenomen geweest in het ziekenhuis. In de eerstelijn zien we deze patiënten nog niet voldoende verwezen. Daarom zal ook  zal ingegaan worden op het belang van goede samenwerking in de transmurale zorg.

Annemieke van Ginkel-Res, Directeur Diëtheek Nederland. Annemieke begon haar carrière als diëtist in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. Dit werd gevolgd door product / marketing management bij Nutricia en daarna als ondernemer bij Nutri-akt, werving- en selectie. In 2010 startte ze Vialente-Diëtheek, een organisatie met meer dan 90 diëtisten werkzaam in de eerste lijn in Nederland. De afgelopen 20 jaar is zet zij zich in voor de ontwikkeling van het vakgebied van de diëtist via diverse bestuursfuncties, ze was voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en momenteel voorzitter van de European Federation of Assocations of Dietitians.

Ellen Toet

Hart-vaat-longfysiotherapeut bij Lijf & Leven

De rol van fysiotherapie bij longproblematiek en herstel

In deze sessie geeft Ellen uitleg over welke schade COVID-19 in het lichaam kan aanrichten en welke gevolgen dit heeft. Specifiek gaat ze in op longproblematiek die hierbij kan optreden en wat patiënten hiervan merken. Ellen zal de rol van fysiotherapie bij herstel bij COVID-19, in specifiek bij longproblematiek, nader toelichten.

Deze sessie wordt georganiseerd door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) in samenwerking met de Vereniging voor Hart, Vaat, Longfysiotherapie (VHVL).

Ellen Toet is hart-vaat-longfysiotherapeut en werkzaam bij Lijf & Leven in Ede, Veenendaal en Vianen. Ellen is docent, oprichter van het netwerk COPD Gelderse Vallei en werkgroeplid van de KNGF-richtlijn COPD en het KNGF Standpunt ‘Fysiotherapie bij patiënten met COVID-19’.

NVD Academy

Beantwoord de toetsvragen en ontvang 1,5 KP punt.

Beantwoord de toetsvragen