Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Artikelenmisc/arrow-dots-black‘Pak de zorg rondon COVID-19 multidisciplinair aan’

‘Pak de zorg rondon COVID-19 multidisciplinair aan’

Woensdag 5 mei 2021Afbeelding ‘Pak de zorg rondon COVID-19 multidisciplinair aan’

Andrea Gnoth is eerstelijns diëtist bij diëtistenpraktijk Eetstijl. Ze vertelt hoe de multidisciplinaire zorg rond COVID-19 patiënten tot stand kwam.

Wat is jouw specialisatie?

“Het afgelopen jaar ben ik intensief bezig geweest met: hoe stemmen we multidisciplinair de zorg af rondom de mensen die COVID-19 hebben gehad? Omdat hier nog niks over bekend was, heb ik veel informatie over het onderwerp verzameld. Verschillende behandelingen van ziektebeelden kwamen bijeen, zoals voeding bij COPD, nierfalen en eiwitverrijkte voeding. Deze informatie hebben we gebundeld in een protocol: het post-corona-virus -programma voor de multidisciplinaire eerstelijnszorg.”

Andrea Gnoth van Diëtistenpraktijk Eetstijl

Multidisciplinair dus? 

“Ja. COVID-19-patiënten behoeven verschillende soorten zorg. Tijdens een overleg met een fysiotherapeut kwamen we erachter dat we dezelfde patiënt behandelden. Uiteindelijk hebben we alle betrokken partijen samengebracht: de diëtist, fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut en de psycholoog. De huisarts verwijst patiënten door naar ons. Bij het eerste contactmoment wordt ingeschat welke zorgverleners betrokken moeten worden bij de behandeling. Daarvoor hebben we per discipline vragen opgesteld die hiervoor een indicatie kunnen geven.”

Hoe behoud je het overzicht? 

“We werken met een gezamenlijk communicatieplatform: OZO verbindzorg. Alle disciplines kunnen hierin werken: een verslag van de fysiotherapeut is bijvoorbeeld ook zichtbaar voor de diëtist. Ook kan de patiënt zelf meekijken in het dossier. De zorg is dus in één overzicht gebundeld. Dit maakt onderlinge communicatie tussen zorgverleners en de patiënt inzichtelijk en eenvoudig.”

Wat zijn de grootste uitdagingen?

“Je moet een goede balans zoeken tussen zorg bieden en de patiënt zijn eigen gang laten gaan. Voor optimaal herstel is het bijvoorbeeld belangrijk dat de patiënt voldoende eiwitten binnenkrijgt. Je wilt dit zo goed mogelijk ondersteunen, maar je wilt de patiënt ook de ruimte geven om zelf de rekensom te maken. Overstijgend denken is erg belangrijk. COVID-19-zorg vraagt om maatwerk, en het is dus nodig dat alle disciplines dezelfde taal spreken.”

Wat zijn je dagelijkse bezigheden?

“Bij aanvang van de dieetbehandeling voer ik bij elke patiënt een bio-impedantiemeting uit. Dit herhaal ik elke twee tot drie maanden. In het begin zag ik veel patiënten die opbouwden in activiteit, maar ook extra spierklachten aangaven. Uit de metingen bleek dat hun spiermassa daalde. Hierop hebben we het advies bijgesteld naar een hogere eiwitinname en meer balans in de opbouw van activiteiten. De metingen onderbouwen het advies en maken de relatie tussen eiwitverrijkte voeding en bewegen inzichtelijk voor de patiënt.”

Heb je tips voor collega’s?

“Het is belangrijk om elkaar op regelmatige basis te zien en te spreken. Contact tussen de verschillende disciplines is belangrijk. Zoals ik altijd zeg: ‘onbekend maakt onbemind’. Zoek contact en zorg dat iedereen elkaar begrijpt en dezelfde taal rondom de ziekte spreekt. Leg de situatie uit en creëer begrip voor de patiënten.”

Hoe ziet de toekomst eruit?

“Wij hebben een vierweekse cursus Mentaal herstel na COVID-19 ontwikkeld. Ook mensen die  relatief weinig psychische klachten hebben overgehouden aan de ziekte kunnen participeren. Er is wekelijks een bijeenkomst met de psycholoog. Oefeningen en vragen gericht op ontspannen, slapen en verwerken komen hier aan de orde. Ook is er ruimte voor informatie door de fysiotherapeut, ergotherapeut of diëtist. De huisarts is beschikbaar voor medische vragen. Er is net een pilot van dit project gestart. Hopelijk kunnen we dit in de toekomst verder uitbreiden.”

Auteurs