Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Organisatiesmisc/arrow-dots-blackFacilitair Diëtisten voor Goede Voeding in de Zorg (GVZ)

Facilitair Diëtisten voor Goede Voeding in de Zorg (GVZ)

Het netwerk is er voor het verenigen en versterken van de positie van diëtisten in zorginstellingen met werkzaamheden gerelateerd aan de facilitaire dienst. We zetten ons in voor een optimaal voedingsaanbod.

Visie 

Het is onze droom dat facilitair diëtisten erkend en bekend zijn en werkzaam zijn bij elke zorginstelling. Interprofessioneel realiseren we een optimaal voedingsaanbod. Dit doen we door het bundelen van expertise en deze te delen in de vorm van beleid, richtlijnen en best-practises in de kennisbank voor facilitair diëtisten en (voedings)netwerkpartners.

Doelstellingen

  1. Binnen het netwerk delen we onderling ervaringen en verdiepen we kennis.
  2. In 2030 zijn we een kenniscentrum waarin kennis en expertise gebundeld zijn en gedeeld worden in bijvoorbeeld beleid, richtlijnen en best-practises.
  3. In 2030 hebben we een adviesfunctie voor en zijn een aanspreekpunt voor anderen die te maken hebben met goede voeding in de zorg.
  4. In 2023 hebben we binnen het netwerk een plek waarin we onderling kunnen communiceren.

Naast de algemene doelstellingen zijn er ook specifieke doelstellingen voor de verschillende werkgroepen van het netwerk geformuleerd. Deze zijn op te vragen bij het netwerk.

Het netwerk kent de volgende werkgroepen:

Werkgroep Visie en beleid

Werkgroep Dieetgeschiktheidseisen

Werkgroep Aanbod

Werkgroep Profilering

 

Criteria voor deelname aan het netwerk Diëtisten Facilitair voor Goede Voeding in de Zorg

  • In bezit van diploma diëtetiek.
  • Diëtisten die zich bezighouden met het voedingsaanbod voor zorgvragers in zorginstellingen.
  • Diëtisten zijn voor langere tijd aan een vaste zorginstelling verbonden.
  • Actieve participatie door middel van inbreng van initiatieven, kennis en ervaringen.
  • Bereidheid om in overleg deeltaken op je te nemen samen met anderen.
  • Over 2 jaar minimaal 50% deelname aan activiteiten.


Voor niet-leden
We zijn een kennisnetwerk van diëtisten die werken bij een zorginstelling. We zoeken ook de verbinding met andere netwerkpartners die werken aan Goede Voeding in de Zorg; bijvoorbeeld managers voeding, instellingskoks, fabrikanten van maaltijdconcepten etc. Wij hebben jouw inbreng nodig en graag werken we samen bij onderwerpen die ons beiden aangaan. Ook willen wij graag onze kennis delen en advies geven waar dat gevraagd wordt of nodig is.

Heb je vragen over dit netwerk of heb je interesse om aan te sluiten als lid of netwerkpartner? Neem dan contact op via netwerkGVZ@gmail.com.

Facilitair Diëtisten voor Goede Voeding in de Zorg (GVZ)

Aandoeningen:

Afbeelding Facilitair Diëtisten voor Goede Voeding in de Zorg (GVZ)