Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackDe Gecombineerde Leefstijlinterventie Jeugd

De Gecombineerde Leefstijlinterventie Jeugd

Vrijdag 29 september 2023Afbeelding De Gecombineerde Leefstijlinterventie Jeugd

De Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) is inmiddels voor velen een bekend begrip. Deze zorgvorm richt zich op preventie en valt sinds 2019 voor volwassenen binnen het basispakket van de zorgverzekering. In 2024 komt hier de ketenaanpak van zorg en de ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas structureel bekostigd bij. Onderdeel van deze aanpak is de GLI Jeugd. Er is nog veel onduidelijk en juist daardoor ontstaan vragen. Het Netwerk Kinderdiëtisten (NKD) en de NVD nemen je mee in de stand van zaken.

Ketenaanpak van zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas

Deze ketenaanpak is vanaf 2024 een nieuwe aanspraak binnen de zorgverzekeringswet. Kinderen met een matig verhoogd gezondheidsgerelateerd risico (BMI >30 of >25 in combinatie met risicofactoren/comorbiditeit), kunnen door de huisarts, kinderarts of jeugdarts verwezen worden naar de Centrale Zorgverlener (CZV). De CZV is de spin in het web in de ketenaanpak en komt samen met kind (en ouder) tot een aanpak op maat.

De Centrale Zorgverlener

De functie CZV wordt vervuld door iemand met een HBO+ opleiding vanuit een sociaal-maatschappelijke of (para)medische opleiding, aangevuld met een specifieke opleiding tot CZV met aandacht voor kennis van het sociaal- en zorgdomein, specifiek gericht op jeugd en gezin. De CZV heeft hierbij verschillende taken:
• Motiveren en begeleiden van kind en gezin
• Versterken zelfmanagement
• Zo nodig doorverwijzen
• Coördineren van zorg en ondersteuning

Binnen de ketenaanpak wordt uitgegaan van het stepped care principe. Dit betekent bijvoorbeeld dat bij voedingsproblematiek niet meteen een diëtist wordt ingezet zolang de verwachting is dat kan worden volstaan met voedingsadviezen van de Jeugd Gezondheidszorg. Tegelijkertijd sluit de stepped care niet uit, dat als dat later nodig blijkt, alsnog de zorg door een diëtist kan worden ingezet (via de Zvw).

Rol (kinder)diëtist in de ketenaanpak

Uiteraard is de (kinder)diëtist onmisbaar in de ketenaanpak. Lees meer over de rol van de  kinderdiëtist in de aanpak in deze factsheet en het daarbij behorende persbericht.

Erkende GLI programma´s voor kinderen

Een van de mogelijkheden is dat de CZV een GLI adviseert. Waar voor volwassenen een aantal GLI programma´s (zoals Cool en beweegkuur) zijn erkend en zorgverzekeraars hun contracteerbeleid op hebben afgestemd, zijn er nog geen erkende GLI-programma’s voor Jeugd vastgesteld door het RIVM. Voor 2024 komen vooralsnog alleen de GLI-programma’s van de huidige experimenten in aanmerking voor vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet. Dit zijn de interventies Your Coach Next Door (YCND), GLI Amsterdam en Go! In het nieuwsbericht van Kind naar Gezonder Gewicht is aangegeven dat meer inhoudelijke informatie zo snel mogelijk beschikbaar wordt gesteld.  

Kinderleefstijlcoach

Om als diëtist de aantekening te krijgen om de rol van kinderleefstijlcoach te kunnen vervullen, zijn nu een aantal mogelijkheden bekend:

  • AVLEG (voor bestaande leefstijlcoaches)
  • AVLEG (voor zorgprofessionals die al wel werken met kinderen, maar geen opleiding leefstijlcoach hebben gevolgd die is geaccrediteerd bij Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland)
  • Your Coach Next Door: is naast interventie eigenaar ook tevens opleider voor zowel de kinderleefstijlcoach als centrale zorgverlener.

Onduidelijk is nog welke opleidingen door de zorgverzekeraars in het contracteerbeleid worden opgenomen. Hetzelfde geldt voor de kwaliteitsregistratie.

Verzekeraars

Alle zorgverzekeraars geven op hun website aan de landelijke ontwikkelingen nauw te volgen, maar hebben nog geen contractbeleid ketenaanpak voor kinderen met overgewicht-obesitas gepubliceerd. Nog niet bekend is welke voorwaarden zij zullen stellen. Wel zijn in diverse regio’s al gesprekken gaande, via de zorgverzekeraar, via de zorggroep, via de gemeente óf via bestaande GLI samenwerkingsverbanden. We adviseren je om goed de lokale ontwikkelen te volgen.

Meer informatie

Op www.kindnaargezondergewicht.nl staat veel informatie en naar verwachting worden er dit najaar (regio) bijeenkomsten georganiseerd door JOGG. We houden je via de NVD nieuwsbrief op de hoogte.