Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Literatuurmisc/arrow-dots-blackOndervoeding bij ziekte eerder herkennen

Ondervoeding bij ziekte eerder herkennen

CategorieProefschriften
Datum28/11/2018
Auteurs
dr. Lies ter Beek
Afbeelding voor Ondervoeding bij ziekte eerder herkennen

Een substantieel deel van de patiënten die vaatchirurgie zullen ondergaan, of revalideren in verband met de longziekte COPD, is ondervoed of heeft een risico daarop, terwijl dit mogelijk niet herkend en dus ook niet behandeld wordt. Dat laat Lies ter Beek zien in haar proefschrift. Zij doet aanbevelingen om ondervoeding of het risico daarop, eerder te herkennen en hiermee de zorg voor patiënten te verbeteren.

Ondervoeding is een toestand waarbij een tekort aan voedingsstoffen leidt tot veranderde lichaamssamenstelling, en verminderde fysieke en mentale functie en slechtere klinische uitkomsten. Ondervoeding komt voor bij ongeveer tien tot vijfenveertig procent van de ziekenhuispatiënten. Om het te voorkomen of te behandelen is het noodzakelijk om (risico op) ondervoeding vroegtijdig te herkennen. De specifieke kenmerken van (risico op) ondervoeding tussen patiënten kunnen behoorlijk uiteen lopen. Juist het onderscheiden van deze verschillende kenmerken is van belang voor preventie en de behandeling van ondervoeding.

Ter Beek concludeert onder meer dat het risico op ondervoeding voorafgaand aan vaatchirurgie samenhangt met het aantal of de ernst van complicaties na de operatie. Daarnaast concludeert zij dat er relatief weinig diëtisten zijn die voldoende kennis hebben van ondervoeding en de daaraan gerelateerde fenomenen kunnen onderscheiden, waardoor patiënten mogelijk niet altijd optimaal behandeld worden. Tot slot concludeert Ter Beek dat patiënten met COPD die revalideren meestal wel gemotiveerd zijn om gezond te eten, maar dat dit vaak toch niet lukt. Ondervoeding blijkt bij deze groep patiënten regelmatig samen te gaan met kwetsbaarheid. Het onderzoek van Ter Beek kan bijdragen aan meer inzicht en bewustwording rondom herkenning van ziekte-gerelateerde ondervoeding of het risico daarop.

Lies ter Beek (1974) is diëtist bij de afdeling Longziekten en Tuberculose van het UMCG en werkzaam binnen het Tuberculosecentrum Beatrixoord. Ter Beek is daarnaast aangesteld als onderzoeker vanuit het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing van de Hanzehogeschool Groningen, in de onderzoekslijn ‘Malnutrition and Healthy Ageing’ en binnen de Graduate School ‘Guided Treatment in optimal Selected cancer patients – Translational and Clinical research in Oncology’ (GUTS) van het Cancer Research Center Groningen. Daarnaast is ze ook docent bij de opleiding Voeding en Diëtetiek, Academie voor Gezondheidsstudies van de Hanzehogeschool. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met o.a. UMCG Mondziekten en Kaakchirurgie, UMCG Longrevalidatie locatie Beatrixoord en UMCG vaatchirurgie. De titel van haar proefschrift luidt: Disease-related malnutrition and nutritional assessment in clinical practice.