Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Blogsmisc/arrow-dots-blackZeg A tegen de tandarts

Zeg A tegen de tandarts

Vrijdag 25 oktober 2019Afbeelding Zeg A tegen de tandarts

Voeding en mondgezondheid zijn nauw met elkaar verbonden. Daarom houden wij als diëtisten van Prima Voeding in Den Haag spreekuren in tandartspraktijken. We krijgen echter minder verwijzingen van tandartsen dan verwacht. Tijd voor een onderzoek. In hoeverre wordt er op dit moment doorverwezen? Staan mondzorgprofessionals ervoor open? Wat zijn de beweegredenen?

Via een digitale enquête benaderden we 966 tandartsen- en mondhygiënistenpraktijken in de regio. 88 enquêtes werden ingevuld. Daarnaast zijn 4 mondzorgprofessionals geïnterviewd over hun samenwerking met de diëtist. Slechts 11% van de mondzorgprofessionals die de enquête beantwoordden, verwezen het afgelopen jaar naar een diëtist. Terwijl bij 74% wel bekend is dat er kan worden doorverwezen bij cariës en/of erosie. En opvallend, 40% geeft aan zelf voldoende kennis te hebben om voedingsadvies te geven. Van de mondzorgprofessionals die niet samenwerken staat 79% daar wel voor open. Zij zien de behandeling van een diëtist als meerwaarde en vertrouwen het advies van de diëtist (69%). Daarnaast heeft bijna de helft van de mondzorgprofessionals onvoldoende tijd om een compleet voedingsadvies te geven, laat staan om gedragsverandering, rondom voeding, in gang te zetten.

Samenwerking positief

De vier geïnterviewde mondzorgprofessionals, ervaren de samenwerking als zeer positief. De meest genoemde barrière tot samenwerking is de bereidheid van de cliënt om naar de diëtist te gaan, cliënten hebben er geen behoefte aan of hebben geen tijd. Een terugkoppeling vindt de mondzorgprofessionals erg belangrijk bij de samenwerking, waarbij e-mail, zoals Zorgmail, de voorkeur heeft.

Maak je meerwaarde duidelijk!

Hoewel dit een kleinschalig onderzoek is, met een lage respons kunnen we enkele voorzichtige conclusies trekken. De mondzorgprofessionals staan open voor samenwerking, maar de meerderheid verwijst op dit moment niet door naar een diëtist. Zelf hebben ze ook onvoldoende tijd voor het geven van voedingsadvies. Om tot samenwerking te komen is het belangrijk dat de mondzorgprofessionals weet wat de diëtist kan betekenen. Dan wordt het makkelijker om de cliënt ervan te overtuigen naar de diëtist te gaan.

Hèt moment

In 2020 start een experiment waarin mondhygiënisten enkele taken zelfstandig mogen overnemen van tandartsen. Dit kan als gevolg hebben dat er minder tijd over blijft voor (preventieve) voedingsadviezen. Hèt moment om je als diëtist aan te bieden! Dus verdiep je in adviezen rondom de voeding en mondgezondheid en laat die kennis blijken tijdens de kennismaking. Maak je meerwaarde duidelijk bij de mondzorgprofessionals. Als diëtist heb je veel productkennis en kan je goede variatiemogelijkheden aanbieden. Wij hebben in ieder geval meer tijd voor gedragsverandering. De consulten kunnen gedeclareerd worden onder diagnosecode 0013 kauw/gebitsproblemen en worden dus vergoed vanuit de basisverzekering. De tandarts is ook een officiële verwijzer.

Meer informatie over voeding en mondgezondheid:
www.netwerkvoedingenmondgezondheid.nl
Liesbethsmit@primavoeding.nl