Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Artikelenmisc/arrow-dots-blackKen jij iemand die moeite heeft met lezen en schrijven?
Laaggeletterdheid in beeld

Ken jij iemand die moeite heeft met lezen en schrijven?

Vrijdag 16 december 2022Afbeelding Ken jij iemand die moeite heeft met lezen en schrijven?

Als we alle positieve antwoorden op deze vraag bij elkaar optellen, komen we bij lánge na niet aan het daadwerkelijke aantal mensen dat moeite heeft met lezen en schrijven. Want mensen komen daar niet graag voor uit en proberen het op alle mogelijke manieren te verbloemen. En daarin zijn ze héél creatief, vaak ten koste van zichzelf.

Bekijk deze indrukwekkende en ontroerendevideo van de Stichting Lezen en Schrijven over dit verborgen leed.

Deze video zet je aan het denken:
‘Misschien zijn er in mijn omgeving toch ook wel mensen voor wie lezen en schrijven een dagelijkse strijd is…’

Een collega (uit de video):


‘Oóh, daarom stuurde jij altijd spraakberichtjes… Ik dacht dat je zo vaak in de auto zat!’

Ook in jouw werk kun je jezelf aanleren nog iets alerter te zijn op signalen van laaggeletterdheid. Lees nog eens het artikel ‘Niemand zegt graag ik heb moeite met lezen en schrijven’ in het NTVD.

Hierin vertelt deelnemer Dicky Gingnagel over zijn ervaringen met het project Voel je goed!. Ook geeft het artikel tips hoe je informatie beter toegankelijk kan maken voor mensen die laaggeletterd zijn.

Voel je goed!

Voel je goed! is een interventie die overgewicht en ervaren ongezondheid aanpakt via het verbeteren van beperkte gezondheidsvaardigheden bij lager opgeleide volwassenen die laaggeletterd zijn. De interventie bestaat uit een combinatie van individuele begeleiding door een diëtist en twintig wekelijkse groepslessen gezondheidsvaardigheden door een getrainde vrijwilliger.

Evaluatie

In 2019 is het project Voel je goed! geëvalueerd. Op de website van de Stichting Lezen en Schrijven is de Eindrapportage Voel je goed! – een effect- en procesevaluatie te downloaden, evenals een artikel dat hierover verscheen in het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen.

De conclusie luidt:
Voel je goed! kan een belangrijke rol kan vervullen ten aanzien van de aanpak van overgewicht bij een kwetsbare groep, namelijk lager opgeleide volwassenen die én laaggeletterd zijn én overgewicht hebben. Daarnaast laat Voel je goed! zien dat deelnemers adequater met informatie over gezondheid, ziekte en zorg om kunnen gaan en een betere gezondheid ervaren. Het onderzoek heeft duidelijke aanwijzingen opgeleverd voor verbeterpunten. Alle ingrediënten zijn aanwezig om Voel je goed! verder uit te rollen en een bijdrage te leveren om gezondheidsverschillen tussen hoger en lager opgeleiden in de toekomst te kunnen verkleinen.