Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-blackVeel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

AVG

Is een verwerkingsregister verplicht?

Zeker. Kijk voor meer informatie op onze website informatie en stappenplannen AVG.

Mag een stagiair van de praktijk oud cliënten benaderen voor bijvoorbeeld een enquête?

Nee dat mag niet, je mag niet zomaar mensen benaderen.

AVG toolkit

Klik hier om naar de AVG toolkit te gaan.

Bewindvoering

Iemand komt op consult onder bewindvoering. Moet ik bij de bewindvoerder toestemming vragen voor zorg buiten de basisverzekering?

Ja, dat moet altijd. Buiten de basisverzekering moet altijd de bewindvoerder wordt ingelicht.

CAO

Mag een werkgever van een diëtistenpraktijk maar een deel van de CAO volgen en zo dus bepaalde voorwaarden laten vallen?

Nee, als je voor een cao kiest dien je deze volledige te volgen op alle punten en niet bepaalde onderdelen. Voor diëtistenpraktijken is geen cao. Vaak wordt uitgegaan van de cao-ziekenhuizen of verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg.

Wat is een cao: een collectieve arbeidsovereenkomst.

Er bestaan cao’s voor diëtisten werkzaam bij ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT), gehandicaptenzorg, psychiatrie, Universitaire centra en Universiteiten. Dit zijn afspraken die werkgevers maken met vakbonden. Zorgmedewerkers worden door verschillende vakbonden vertegenwoordigd. Diëtisten in loondienst binnen een cao worden vertegenwoordigd door de Federatie van Beroepsorganisaties (FBZ).

Ketenzorg

Hoe sluit ik met mijn praktijk aan bij een ketenzorg?

Om voor ketenzorg in aanmerking te komen, moet de praktijk een contact aangaan met de zorggroep in de regio. Vraag bij de huisarts of een collega na wie dat is. Sluit je aan bij een regionaal netwerk van diëtisten/paramedici. De contracten worden steeds meer via het regionale netwerk geregeld.

Moet ik ergens bij aangesloten staan of is er een verwijzing van de huisarts nodig om ketenzorg vergoed te krijgen?

Je moet aangesloten zijn bij een ketenzorg aanbieder om ketenzorg vergoed te krijgen.

Klik hier voor handboek ‘de diëtist-ondernemen’ voor meer informatie.

Hoe verloopt de financiering voor ketenzorg?

Ketenzorg wordt ingezet voor chronische zorg. De financiering verloopt via de zorggroep. Voor meer informatie kun je naar financiering ketenzorg op onze website.