Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Vacaturesmisc/arrow-dots-blackNVD zoekt nieuwe voorzitter
Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)

NVD zoekt nieuwe voorzitter

CategorieParttime
LocatieAmersfoort
Uur per weekOngeveer een dagdeel per week
SalarisOnbezoldigd
ErvaringDiëtist met bestuurlijke ervaring
Solliciteren
Afbeelding NVD zoekt nieuwe voorzitter

Wij zijn de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. We staan voor goede voedingszorg en juiste informatie over voeding voor iedereen. We zijn op tal van fronten actief in samenwerking met een groot netwerk van stakeholders en partners.

Wij zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter. Een diëtist met bestuurlijke ervaring die zich wil inzetten voor een sterke NVD in het krachtenveld van zorg en gezondheid.

De zorgsector staat voor grote uitdagingen. Minder zorg, meer preventie. De beweging van ziekte naar gezondheid moet gemaakt worden. Als beroeps- en belangenorganisatie speelt de NVD een cruciale rol in het aangaan van deze uitdagingen, het adresseren van knelpunten, het nadenken over oplossingen, bij zowel kennisontwikkeling als kennisimplementatie en bij het ontwikkelen van duurzame innovaties.

De nieuwe NVD-voorzitter is iemand:

 • die als vertegenwoordiger van diëtisten – werkzaam in alle verschillende werkvelden – met gezag kan optreden
 • die goed op de hoogte is of zich wil stellen van wat er leeft en speelt binnen de vereniging en bij haar leden
 • die op een verbindende manier het gesprek kan aangaan met stakeholders bij de strategische ontwikkeling van een toekomstbestendige NVD
 • met bestuurlijke kwaliteiten en ervaring

De voorzitter is in staat om:

 • de visie en de veranderagenda uit te dragen
 • samen met het bestuur het beleid te bepalen
 • toezicht te houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de vereniging
 • met de andere bestuursleden in teamverband samen te werken en een duo met de directeur te vormen
 • het bestuursbeleid binnen de vereniging uit te dragen
 • te besturen op hoofdlijnen en afstand te bewaren tot de werkorganisatie
 • de balans te beheersen tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken
 • strategische uitgangspunten te beoordelen
 • discussies te leiden

Specifieke taken:

 • vertegenwoordigen van het bestuur zowel binnen als buiten de NVD als ‘het gezicht’ van het bestuur
 • incidentele vertegenwoordiging van de vereniging bij externe contacten.
 • leiden van de bestuursvergadering en toelichten en presenteren van bestuursbeleid op de ALV

De functie is onbezoldigd. Een vacatie- en onkostenvergoeding is beschikbaar en KP-punten worden verstrekt voor het leiden/bijwonen van bestuursvergaderingen. De gemiddelde tijdsbesteding bedraagt ongeveer een dagdeel per week.