Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Vacaturesmisc/arrow-dots-blackKLP is op zoek naar een lid-beroepsgenoot voor de Geschillencommissie Paramedici
Klachtenloket Paramedici (KLP)

KLP is op zoek naar een lid-beroepsgenoot voor de Geschillencommissie Paramedici

CategorieParttime
SalarisVergoeding
ErvaringTenminste 5 jaar 1e lijn
Solliciteren
Afbeelding KLP is op zoek naar een lid-beroepsgenoot voor de Geschillencommissie Paramedici

Klachtenloket Paramedici (KLP) is op zoek naar een lid-beroepsgenoot die – afhankelijk van het aantal ingediende geschillen – een aantal keer per jaar actief is bij de Geschillencommissie Paramedici. Deze commissie geeft invulling aan de wet WKKGZ voor de negen aangesloten paramedische beroepsgroepen.

Over de wet WKKGZ

De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg verplicht zorgaanbieders om aangesloten te zijn bij een erkende geschillencommissie. Deze geschillencommissie doet juridisch bindende uitspraken en heeft de mogelijkheid om een schadevergoeding van maximaal € 25.000 toe te kennen.

Over KLP

KLP is onderdeel van Kwaliteitsregister Paramedici (KP) en geeft invulling aan de wet WKKGZ met een erkende klachten- en geschillenregeling. De negen bij KP aangesloten paramedische beroepsgroepen kunnen hiermee voor hun klachten- en geschillenregeling terecht bij KLP. Het Reglement Geschillencommissie is door KP en Zorgbelang opgesteld en is in 2021 geactualiseerd en goedgekeurd door CIBG.

Samenstelling Geschillencommissie Paramedici

De Geschillencommissie Paramedici bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, een lid-patiëntvertegenwoordiger, die wordt voorgedragen namens Zorgbelang en een lid-beroepsgenoot, behorend tot de beroepsgroep waarover een geschil is ingediend. Leden-beroepsgenoten zijn leden van de negen paramedische verenigingen waarbij ieder lid één beroepsgroep vertegenwoordigt. De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris die alle relevante stukken verzamelt en verspreidt, zorgt voor diverse correspondentie en het opstellen van de uitspraak van de Geschillencommissie.

Hoe gaat het in zijn werk?

 • Het lid-beroepsgenoot behartigt de belangen van de beroepsgroep. Hierbij staat een correcte beroepsuitoefening centraal, die voldoet aan de kwaliteitseisen, de beroepscode en gedragsregels van de beroepsgroep.
 • Het lid-beroepsgenoot zorgt voor de beroepsinhoudelijke bijdrage bij de afhandeling van een geschil.
 • De afhandeling kan schriftelijk verlopen of via een hoorzitting.
 • Het aantal hoorzittingen van de Geschillencommissie is afhankelijk van het aantal geschillen.
 • De zittingstermijn bedraagt 4 jaar. Herbenoeming van deze termijn is twee keer mogelijk.
 • De zittingsduur bedraagt gemiddeld 1 à 2 uur.
 • De hoorzittingen van de Geschillencommissie worden -als dat mogelijk is- dichtbij de woonplaats van de persoon met een klacht gehouden.

Wat heb je hiervoor nodig?

Het lid-beroepsgenoot is lid van één van de negen paramedische beroepsverenigingen. Dit zijn Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM), Optometristen Vereniging Nederland (OVN), Nederlandse Vereniging voor Logopedie & Foniatrie (NVLF), Nederlandse Vereniging van Orthoptisten (NVvO), Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie (NVMBR), Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), Ergotherapie Nederland (EN), Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP), Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH).

Je bent

 • Bij voorkeur tenminste 5 jaar praktiserend vanuit de 1e lijn;
 • Inhoudelijk deskundig op het betreffende onderwerp;
 • Objectief en in eerste instantie gericht op het vinden van oplossingen;
 • Kritisch over het eigen functioneren.

Je bent op de hoogte van

 • De ontwikkelingen in je vakgebied;
 • patiëntenrechten en klachtmogelijkheden.

Verder

 • Hou je je aan de geheimhoudingplicht;
 • onderken je het belang van een goede klacht- en geschillenregeling;
 • trek je je terug uit de geschillencommissie wanneer je objectiviteit bij de persoon met een klacht en/of aangeklaagde paramedicus in gevaar komt.

Wat krijg je ervoor terug?

 • Je breidt je kennis en ervaring uit door je beroepsinhoudelijke bijdrage bij de afhandeling van een geschil;
 • Je gaat werken in een leuk team van lid-beroepsgenoten;
 • Je ontvangt een vergoeding op basis van de KP vacatiegeldregeling.

Vragen en reageren

Wil je reageren of heb je nog vragen? Neem dan contact op met bureau@nvdietist.nl