Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Organisatiesmisc/arrow-dots-blackVoeDNet

VoeDNet

Doelstelling(en) van het netwerk:

1. Als Netwerk: profilering van de diëtist in het bedrijfsleven, intercollegiale toetsing, waarborging van het beroep diëtist binnen de industrie.2. Als lid van het netwerk: kennis uitwisselen, erkenning als diëtist binnen haar eigen werkveld, naamsbekendheid binnen haar eigen werkveld, persoonlijke ontwikkeling, meningen toetsen, zodat de diëtist op een verantwoordelijke en maatschappelijke wijze haar beroep (binnen de voedingsmiddelenindustrie) kan uitoefenen.
3. Tevens dient het netwerk als klankbord voor de leden onderling, men attendeert elkaar op trends, workshops. Leden kunnen elkaar zover dat mogelijk is ondersteunen bij problemen, vraagstukken en van elkaar succes leren en stimuleren elkaar.

Criteria voor deelname aan het netwerk:

  • in het bezit zijn van het diploma Voeding & Diëtetiek en minimaal 1 jaar werkzaam zijn in het commerciële werkveld

 

Bedrijfsgegevens

Afbeelding VoeDNet

Alles van VoeDNet