Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Organisatiesmisc/arrow-dots-blackNOD – Netwerk Orthomoleculair Diëtisten

NOD – Netwerk Orthomoleculair Diëtisten

Doelstelling(en) van het netwerk:

Kenniscentrum Diëtetiek met betrekking tot orthomoleculaire voeding

Subdoelen:
1. Het ontwikkelen en onderhouden van ‘evidence based’ richtlijnen
2. Uitwisseling van ervaring, kennis en wetenschappelijke literatuur binnen het netwerk over relevante voedingsonderwerpen en suppletie d.m.v. discussie, casuïstiek, ledenforum via facebook, workshops, presentaties en /of artikelen binnen het netwerk
3. Uitwisseling van ervaring vanuit het netwerk, kennis en wetenschappelijke literatuur over relevante voedingsonderwerpen en suppletie d.m.v. casuïstiek, workshops, presentaties, boeken, brochures en /of artikelen buiten het netwerk (o.a. collega netwerken, andere beroepsgroepen/verenigingen/consument)

Criteria voor deelname aan het netwerk

een lid van het NOD voldoet aan de onderstaande criteria:

  • Diploma 4 jarige HBO opleiding Voeding & Diëtetiek;
  • Orthomoleculaire opleiding die door het MBOG wordt erkend
  • Werkzaam als orthomoleculair diëtist en/of kennis over en affiniteit met orthomoleculaire voeding
  • Deelname aan netwerkbijeenkomsten 50% in 2 jaar (2 bijeenkomsten per jaar)
  • Voorbereiding van netwerkbijeenkomsten 50% in 2 jaar (2 bijeenkomsten per jaar) Deze voorbereiding kan individueel of in een overleggroep.
  • Levert een actieve bijdrage aan het netwerk (o.a. het geven van voorlichting/lezingen/presentaties, beoordelen literatuur, aanspreekpunt van een aandachtsgebied, onderhouden en werven van contacten die relevant zijn voor het netwerk, zitting hebben in bestuur etc.)
Afbeelding NOD – Netwerk Orthomoleculair Diëtisten

Alles van NOD – Netwerk Orthomoleculair Diëtisten