Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Nieuwsmisc/arrow-dots-blackMeerwaarde van het NVD lidmaatschap! Korting op scholingen
Leden van de NVD krijgen ruim 25% korting op post-HBO cursussen

Meerwaarde van het NVD lidmaatschap! Korting op scholingen

Vrijdag 2 september 2022Afbeelding Meerwaarde van het NVD lidmaatschap! Korting op scholingen

De komende maanden zijn er weer scholingen te volgen. PIT Actief organiseert in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten verschillende scholingen voor diëtisten. NVD-leden kunnen die met korting volgen. Voor de scholingen wordt accreditatie aangevraagd.

Tweedaagse post HBO cursus Voedselallergie | 8 november en 1 december 2022

Voor een goede diagnose en behandeling van (vermeende) voedselallergie is de diëtist een onmisbare schakel. Het ontrafelen van de puzzel voor een juiste diagnose en behandeling is en blijft echter complex. Ook als je al mensen met een voedselallergie begeleidt. In de tweedaagse basismodule staat op dag 1 een goede diëtistische anamnese en diagnose centraal en bespreekt de allergoloog de (patho)fysiologie. Op de tweede dag van de cursus wordt ingegaan op allergenen in de voeding en de behandeling van voedselallergie door middel van eliminatie, provocatie en introductie. Daarnaast is er aandacht voor de preventie van allergieën. Het gebruik van de juiste tools en toepassen van de kennis wordt op beide dagen behandeld door het bespreken van casussen in kleine groepen. 

Samen met DAVO (Diëtisten Alliantie Voedsel Overgevoeligheid)  is deze geactualiseerde basismodule ontwikkeld, bestemd voor alle diëtisten die mensen met voedselallergie (willen gaan) begeleiden.

Leden netwerk DAVO, NVD, DCN of VBVD ontvangen €115 korting en betalen €415 voor de Basismodule

Meer informatie en inschrijven: Tweedaagse post-HBO cursus Voedselallergie

Praktijkmodule  | Palliatieve voedingszorg | 25 november 2022

Kwaliteit van leven, symptoommanagement en een proactieve benadering van klachten staan centraal bij palliatieve voedingszorg. Het voedingsadvies gaat langzaam over van een voeding conform de berekende behoefte in het eerste stadium van palliatie naar comfortvoeding en eventueel het staken van de voeding in de laatste fase. De steeds veranderende doelstellingen en de onduidelijke overgang naar de volgende palliatieve fase maken de begeleiding door de diëtist complex. Naast de voedingsinhoudelijke zaken spelen de autonomie van de patiënt, aandacht voor psychosociale en emotionele aspecten en wensen van de naasten een belangrijke rol in de keuze voor een passende voeding.

De praktijkmodule is voor alle diëtisten die mensen in de palliatieve fase (willen gaan) begeleiden. Ook eerstelijns problematiek komt aan bod.

Leden netwerk NVD ontvangen €76,25 korting en betalen €228,75 voor de cursusdag.

Meer informatie en inschrijven: Praktijkmodule palliatieve voedingszorg

Praktijkmodule Geriatrie | Afweergedrag en voedselweigering | 14 februari 2023

Heb je in je werk te maken met afweergedrag en voedselweigering? Dan is deze nieuwe praktijkmodule iets voor jou. De module biedt je handvatten die zorgen dat de persoon met dementie in een bredere context wordt gezien. Zo kun je beter met problemen als afweergedrag en voedselweigering omgaan en lever je een nog waardevollere bijdrage aan de behandeling.

Je maakt in deze praktijkmodule kennis met de STIP-methode: de gepersonaliseerde stapsgewijze integrale preventie en behandeling van probleemgedrag bij dementie. Ook wordt er aandacht besteed aan de implementatie van de methode in je eigen werkomgeving, zodat je er direct mee aan de slag kunt.

Cursusdag in het kort

Je bespreekt in de voorbereiding een eigen casus met een collega-cursist. De uitkomsten van deze besprekingen komen terug tijdens de praktijkmodule, waarbij docenten en cursisten met elkaar in gesprek gaan. Samen met je collega-cursist maak je na afloop van de dag een implementatieplan voor jouw werksituatie. Dit kun je direct toepassen.

Datum: 14 februari 2023| Utrecht

Leden NVD betalen €195,00

Heb je ook deelgenomen aan Dementie en voeding op 18 mei? Dan ontvang je extra korting en betaal je € 183,75

Leergangen en e-learnings (kennisdossiers)

15 november 2022 | Leergang Diarree en obstipatie

Leergang -geactualiseerd- met zelfstudie en contactdag               | Utrecht

Diarree en obstipatie zijn vervelende klachten die bij mensen van alle  leeftijden voorkomen. De oorzaak is niet eenvoudig te achterhalen. Die kan liggen in de voeding, in het maagdarmkanaal, in effecten van medicatie of bijvoorbeeld psychische littekens. Een differentiaal diagnose geeft goed inzicht in de achterliggende problematiek en maakt een adequate interventie mogelijk. De leergang biedt de achtergronden en passende interventies door de diëtist.

Na afloop van de leergang:

  • kent de student de (patho)fysiologie en de (inter)nationale en (para)medische richtlijnen
  • kan de student een goede differentiaal diagnose en een adequaat behandelplan opstellen en
  • heeft de student een eigen actieplan om de voedingszorg bij diarree en obstipatie te optimaliseren.

Accreditatie: 67 punten

NVD-leden ontvangen €215,- korting op deelname

Meer informatie en inschrijven: Leergang diarree en obstipatie

8 december 2022 | Leergang Cliënten met een migratieachtergrond

Leergang met zelfstudie en online consultatie   

Inmiddels heeft 23% van de Nederlandse bevolking een migratieachtergrond. Om deze mensen goed te kunnen begeleiden heb je inzicht nodig in de religies, culturen, gezondheid(sbeleving) en voeding(sgewoonten). De leergang Cliënten met een migratieachtergrond biedt die informatie. En laat zien hoe je die toepast in het consult. In intercollegiaal overleg ga je ook zelf aan de slag.

De leergang geeft informatie over mensen met een Marokkaanse, Turkse en Surinaamse achtergrond (de grootste groepen in Nederland). Daarnaast kies je in welke migratieachtergrond (bijvoorbeeld de Somalische) je je verder wilt verdiepen.

De leergang bestaat uit zelfstudie en online consultatie met je medestudenten en de docenten. De zelfstudie, geheel in het Nederlands, kan je in je eigen tempo en in je eigen tijd volgen. Je kan direct na inschrijving starten. Het bestaat uit literatuur, een online toelichtend gesprek van de docenten een toets en opdrachten. Je rondt de zelfstudie af voor de online consultatie.

Accreditatie: 44 punten

NVD-leden ontvangen €145,- korting op deelname

Meer informatie en inschrijven: Leergang Cliënten met een migratieachtergrond

8 februari 2023 | Leergang Voeding bij chemotherapie

Leergang met zelfstudie en contactdag | Utrecht

De leergang biedt inzicht in chemotherapie en targeted therapie met de consequenties voor de voeding en voedingsinterventies. Smaak- en geurveranderingen, mucositis, misselijkheid en braken en diarree en obstipatie zijn de klachten die centraal staan.

De leergang bestaat uit zelfstudie en een contactmiddag. De zelfstudie kan je in je eigen tempo en in je eigen tijd volgen. Je kan direct na inschrijving starten. Het bestaat uit literatuur, een online college, online besprekingen, een toets en casuïstiek. Je rondt de zelfstudie af voor de contactdag.

Tijdens de contactdag bespreek je de studiestof met de medestudenten en docenten. Na afloop van de contactdag ontvang je persoonlijke feed back van de docenten op je eigen casus.

Accreditatie: 63,5 punten

NVD-leden ontvangen €188,75 korting op deelname

Meer informatie en inschrijven: Leergang Voeding bij chemotherapie

27 maart 2023 | Leergang Medicatie en voeding              

Leergang met zelfstudie en contactmiddag | Utrecht

Geneesmiddelen, voeding en voedingstoestand beïnvloeden elkaar. Deze wisselwerking resulteert bijvoorbeeld in geur- en smaakveranderingen, veranderende opname van (micro)nutriënten, afwijkingen in de darmmotoriek en een mogelijk verminderde of juist versterkte werking van geneesmiddelen. Effecten waarmee de diëtist rekening moet houden.

De leergang bestaat uit zelfstudie en een contactmiddag. De zelfstudie kan je in je eigen tempo en tijd volgen. Je kan direct starten na het inschrijven. Het bestaat uit Nederlandstalige literatuur, een online college, een gesprek met de apotheker in je werkomgeving en een toets. De zelfstudie rond je af voor de contactmiddag. Tijdens de contactmiddag bespreek je de studiestof met de medestudenten en docenten.

Keuze uit: DM en CVRM | geriatrie | psychiatrie en depressie

Accreditatie: 60 punten

NVD-leden ontvangen €185,- korting op deelname

Meer informatie en inschrijven: Leergang Medicatie en voeding

Kennisdossier Voeding bij slikstoornissen         

Voor diëtisten en logopedisten

online scholing / e-learning

Het kennisdossier Voeding bij slikstoornissen bestaat uit online presentaties van deskundige sprekers en uit wetenschappelijke (overzichts)artikelen en opgebouwd in studiestappen. Een deel van de studiestappen zijn specifiek gericht op de logopedist, een ander deel specifiek gericht op de diëtist en er zijn enkele gezamenlijke studiestappen. Alle stappen zijn voor alle deelnemers beschikbaar dus als logopedist kan je desgewenst ook de specifieke studiestappen voor de diëtist inzien en visa versa.

Je kan deze informatie bestuderen op het moment en de plek die je uitkomen en op elk moment onderbreken of weer starten. Je sluit het kennisdossier af met een opdracht in het kader van multidisciplinare samenwerking.

Accreditatie: 9 punten

NVD-leden ontvangen €50,- korting op deelname

Meer informatie en inschrijven: Kennisdossier Voeding bij slikstoornissen

Kennisdossier Bariatrie en voeding       

online scholing / e-learning

Het kennisdossier Bariatrie en voeding bestaat uit online presentaties van deskundige sprekers en uit wetenschappelijke (overzichts)artikelen. Je kan deze informatie bestuderen op het moment en de plek die je uitkomen en op elk moment onderbreken of weer starten. Je sluit het kennisdossier af met een toets.

Accreditatie is aangevraagd

NVD-leden ontvangen €50,- korting op deelname

Meer informatie en inschrijven: Kennisdossier Bariatrie en voeding

Kennisdossier Voeding bij maag- en darmproblematiek

online scholing / e-learning

Het kennisdossier bestaat uit online presentaties van prof.dr. Lisbeth Mathus-Vliegen, MDL arts, emeritus hoogleraar klinische voeding, de vertaalslag naar het werk van de diëtist en wetenschappelijke (overzichts)artikelen. Het kennisdossier omvat drie onderwerpen, waarvan je er twee kiest. De onderwerpen zijn:

  • geriatrie en consequenties voor het maag-darmkanaal
  • ziekte van Crohn en colitis ulcerosa
  • voedingskundige consequenties van maag-darmchirurgie

Accreditatie: 15 punten

NVD-leden ontvangen €70,- korting op deelname

Kennisdossier Voeding en nierziekten

online scholing / e-learning

Het kennisdossier bestaat uit online presentaties van deskundige sprekers en uit wetenschappelijke (overzichts)artikelen. Je kan deze informatie bestuderen op het moment en de plek die je uitkomen en op elk moment onderbreken of weer starten. Je sluit het kennisdossier af met een toets.

Accreditatie: 25 punten

NVD-leden ontvangen €70,- korting op deelname

Meer informatie en inschrijven: Kennisdossier Voeding en nierziekten

Kennisdossier Diabetes met angio- en neuropathie

online scholing / e-learning

Het kennisdossier Diabetes met angio- en neuropathie bestaat uit online presentaties van deskundige sprekers en uit wetenschappelijke (overzichts)artikelen. Je kan deze informatie bestuderen op het moment en de plek die je uitkomen en op elk moment onderbreken of weer starten. Je sluit het kennisdossier af met een toets.

Accreditatie: 10 punten

NVD-leden ontvangen €50,- korting op deelname

Meer informatie en inschrijven: Kennisdossier Diabetes met angio- en neuropathie

Kennisdossier Vet en metabole gezondheid

online scholing / e-learning

Vetweefsel is divers, complex en metabool actief. Denk aan subcutaan, visceraal, ectopisch en bruin vet, elk met andere eigenschappen. Daarnaast bevat vetweefsel niet alleen vetcellen, maar bijvoorbeeld ook immuuncellen, met (anti)inflammatoire activiteit. Tot slot zijn er vetten die een cruciale rol vervullen zoals in hormonen en celmembranen. Het vetweefsel in ons lichaam heeft hiermee grote invloed op de (cardio)metabole gezondheid. Wat is de rol van voedingsvet?

Het kennisdossier geeft de meest recente inzichten en adviezen voor de praktijk. Het dossier bestaat uit presentaties van deskundige sprekers en wetenschappelijke (overzichts)artikelen en is geheel online te volgen.

Accreditatie: 8 punten

NVD-leden ontvangen €65,- korting op deelname

Meer informatie en inschrijven: Kennisdossier Vet en metabole gezondheid

Kennisdossier Koolhydraten en insulinegevoeligheid

online scholing / e-learning

Een verminderde insulinegevoeligheid lijkt oxidatieve stress en inflammatoire processen te induceren. Hart en vaten, lever en spierweefsel zijn het gevoeligst voor deze effecten. Verbetert een voeding met weinig koolhydraten de insulinegevoeligheid en daarmee de gezondheid? Het kennisdossier geeft de meest recente inzichten en adviezen voor de praktijk. Het dossier bestaat uit presentaties van deskundige sprekers en wetenschappelijke (overzichts)artikelen en is geheel online te volgen.

Accreditatie: 5,5 punten

NVD-leden ontvangen €65,- korting op deelname

Samenwerking PIT Actief en NVD

De NVD werkt al meerdere jaren samen met PIT Actief aan het ontwikkelen van geaccrediteerde scholingen, trainingen en congressen speciaal voor diëtisten. Daarnaast verbindt de NVD haar naam ook aan de NVDiëtistenDagen die PIT eens in de vijf jaar organiseert. Kijk voor het volledige aanbod en praktische informatie op de website van PIT Actief.

Auteurs