Ga door naar hoofdcontent
misc/arrow-dots-black Informatiemisc/arrow-dots-blackMethodisch handelen

Methodisch handelen

De paramedische diëtist werkt op een professionele, effectieve en efficiënte manier om de doelen van de cliënt te behalen. Dit wordt ook wel methodisch handelen genoemd. Methodisch handelen is een belangrijk onderdeel in het bewaken van de kwaliteit van de begeleiding/behandeling door diëtist.

Het methodisch handelen bestaat uit 6 stappen:

Model Methodisch Handelen

1. Aanmelding

In deze stap verzamelt de diëtist alle informatie die relevant is voor een goede behandeling van de cliënt. Denk aan persoonsgegevens, medische gegevens, leefpatroon en voedingsvoorkeuren.

2. Diëtistisch onderzoek

In deze fase beschrijft de diëtist de hulpvraag, verwachtingen en motivatie van de cliënt. Al deze gegevens worden vastgelegd in het cliëntendossier.

3. Diëtistische diagnose

Aanvullende informatie over methodisch handelen van de diëtist en enkele praktijkvoorbeelden lees je hier.

4. Behandelplan en behandeling

Samen met de cliënt beschrijft de diëtist in deze fase de doelen van de dieetbehandeling. De doelen worden SMART omschreven:
Specifiek: doelen moeten zo concreet mogelijk beschreven worden;
Meetbaar: uiteindelijk moet gemeten kunnen worden of het doel wel of niet behaald is;
Acceptabel: de doelen moeten haalbaar zijn voor de cliënt;
Resultaat: het uiteindelijke resultaat van de dieetbehandeling moet beschreven worden;
Tijd: de begeleidingsduur en frequentie moet beschreven worden.

5. Evaluatie

Zowel tussentijds als aan het einde van het traject wordt de behandeling geëvalueerd. Deze informatie wordt ook bijgehouden in het cliëntendossier.

6. Afsluiting

De behandeling wordt afgesloten.